Κοινωφελείς δραστηριότητες

Συμμετέχοντας στα κοινά

Κοινωφελείς δραστηριότητες

Η ΑVC Α.Ε. εκτιμά τη συνεχή και σημαντική υποστήριξη που εισπράττει από την τοπική κοινωνία και ανταποδοτικά συνεισφέρει συμμετέχοντας, όποτε είναι δυνατό, σε σειρά κοινωνικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικών και αθλητικών οργανώσεων των περιοχών που δραστηριοποιείται.