Φιλικοί με το περιβάλλον

Πλανήτης Γη: το σπίτι μας

perivallon

Όλοι μας στην ΑVC Α.Ε. είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή μας προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, τον κόσμο αυτό τον έχουμε «δανειστεί» από τα παιδιά μας και θα πρέπει να τον παραδώσουμε καλύτερο απ΄ ότι τον παραλάβαμε. Κατά συνέπεια συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα τόσο για την μείωση των απορριμμάτων, όσο και για την ανακύκλωση.

Εφαρμόζουμε, χρόνια τώρα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ανακυκλώνοντας τα απορρίμματα όλων των τμημάτων της εταιρείας μας, όπως λιπαντικά, μέταλλα, μπαταρίες, αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί, κτλ.